top of page
  • thichchanthuc10201

LỚP VIỆT NGỮ TẠI TRƯỜNG RICHARD MONTGOMERY HIGH SCHOOL, Maryland67 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Khóa Tu Bát Quan Trai (10/07/23)

Chương trình chi tiết 24 giờ 8:15 - 9:00 Đại chúng tế tựu 9.00 - 9:45 Lê Truyên Thọ Bát Quan Giới 9:50 - 11:00 Học Kinh Tứ Thập Nhị Chương 11:00 - 12:00 Quá Đường Kinh Hành Niệm Phật 12:00 - 12:45

Comments


bottom of page