top of page
 • thichchanthuc10201

Khóa Tu Bát Quan Trai (10/07/23)

Chương trình chi tiết 24 giờ


8:15 - 9:00 Đại chúng tế tựu

9.00 - 9:45 Lê Truyên Thọ Bát Quan Giới

9:50 - 11:00 Học Kinh Tứ Thập Nhị Chương

11:00 - 12:00 Quá Đường Kinh Hành Niệm Phật

12:00 - 12:45 Dọn Dẹp Trai Đường

12:50 - 14:00 Chỉ Tịnh

14:00 - 14:30 Thức Chúng

14:30 - 16:00 Tụng Kinh Pháp Hoa

Mông Sơn Thí Thực

16:00 - 16:30 Pháp Đàm

18:00 - 18:30 Dược Thực (cháo hay sữa)

19:30 - 20:30 Tụng Kinh A Hàm

20:30 - 21:00 Tìm Hiểu Kinh A Hàm

21:00 - 21:15 Hô Canh - Tọa Thiền

22:00 Chỉ Tịnh

4:00 Thức Chúng

4:40 - 5:20 Hô Canh - Toạ Thiền

5:30 - 5:50 Lễ Phật (Kinh Vạn Phật Danh)

5:50 - 6:40 Tụng Lăng Nghiêm

6:40 - 7:00 Hoàn Giới

7:00 Thỉnh Đại Hồng Chung

7:30 Tiểu Thực


NHỮNG ĐIỀU NÊN GIỮ TRONG KHÓA

TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 24 GIỜ

 1. Không được ra ngoài phạm vi đại giới (trong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình)

 2. Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng.

 3. Bớt nói chuyện, không hút thuốc.

 4. Oai nghi cử chỉ phải giữ gì cẩn thận.

 5. Phải giữ đúng giờ tu tập.

 6. Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục.

 7. Phải nhất tâm niệm Phật.

 8. Thong thả, nhẹ nhàng, thư thái.

 9. Ân cần, niềm nở nhưng không buông lung

 10. Luôn chánh Niệm tỉnh thức

Nếu Phật tử mỗi lần phát nguyện tu trong 24 giờ, giữ trai giới cho thanh tịnh thì công đức ấy về sau sẽ được quả Niết Bàn.

30 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page