top of page
  • thichchanthuc10201

Chương Trình Vulan 2020

Đã cập nhật: 20 thg 4, 2021

CHƯƠNG-TRÌNH


ĐẠI LỄ VU-LAN THẮNG HỘI NĂM 2020

LỄ TƯỞNG-NIỆM CỐ TRƯỞNG-LÃO HÒA-THƯỢNG THÍCH-TÂM-CHÂU

THƯỢNG-THỦ GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ GIỚI

PHẬT LỊCH 2564, ngày 30 tháng 8 năm 2020

nhằm ngày 12 tháng 7 năm Canh Tý.


BUỔI SÁNG


9:30: Lễ Cúng chư Tổ

Lễ truy tiến Cố Trưởng-lão Hoà-thượng Thích-Tâm-Châu

10:10 Lễ tiến cúng chư Hương-linh

11:00 Chuông trống Bát-nhã bắt đầu lễ

Đại đức Thích Chân Thức và Phật tử lên chánh điện

Lễ chào cờ - Quán Niệm

Dâng hoa cúng Phật

Các bài hát cúng dường lễ Vu Lan

Nói về Ý Nghĩa Báo Hiếu

Niệm Hương và tụng kinh Vu-lan

12:30 Phật tử thụ trai


BUỔI CHIỀU

15:00 Mông Sơn Thí Thực

15:30 Hoàn Mãn
Chương Trình Vulan 2020
.docx
Tải về DOCX • 19KB15 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Khóa Tu Bát Quan Trai (10/07/23)

Chương trình chi tiết 24 giờ 8:15 - 9:00 Đại chúng tế tựu 9.00 - 9:45 Lê Truyên Thọ Bát Quan Giới 9:50 - 11:00 Học Kinh Tứ Thập Nhị Chương 11:00 - 12:00 Quá Đường Kinh Hành Niệm Phật 12:00 - 12:45

Comments


bottom of page