top of page
20210421_174205.jpg

Trang Hình Ảnh - Quí vị có thể thấy hình ảnh các buổi lễ hàng tuần cũng những chuyến Hành-Hương Chiêm-Bái Phật-tích ở Ấn-Độ và Ne-pal

bottom of page